Bergbezinkvoorziening Zichtstede

De gemeente Epe is voornemens een Bergbezinkvoorziening (hierna BBV) aan te leggen aan deZichtstede in Vaassen. Doel van de voorziening is het aantal overstorten van het stelsel van de kern Vaassen op de Dorpsche Beek terug te brengen. Deze maatregel komt voort uit de basisinspanning riolering vanuit het Gemeentelijk rioleringsplan.

Onderdeel van de opdracht is het verplaatsen van de bestaande overstort op de Dorpsche Beek. Dit i.v.m. de overlast die direct omwonenden ervaren in de huidige situatie.

Het project bevat de volgende werkzaamheden:

  • Uitwerken uitvoeringsontwerp;
  • verzorgen benodigde vergunningen en/of meldingen;
  • uitvoeren grondwerk;
  • aanpassen riolering op openbaar terrein;
  • verwijderen bestaande overstort op de Dorpsche Beek;
  • aanleg bergbezinkvoorziening inclusief aan- en afvoerleidingen en pompen;
  • aanleggen nieuwe overstort op de Dorpsche Beek;
  • herstellen werkterrein op particulier terrein;
  • herstellen werkterrein en afwerken groenvoorzieningen openbaar terrein;
  • overige bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever:Gemeente Epe
Locatie:Vaassen

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder