Aanpassingen RWZI Zutphen

‘Waterschap Rijn & IJssel rekende op onze knowhow’
 

Waterschap Rijn en IJssel wil de waterzuivering in Zutphen milieuvriendelijker regelen. Dit vraagt een behoorlijke reeks vernieuwingen. Zo moet de bestaande elektrotechnische installatie worden vernieuwd. De roosterreinigerinstallatie moet worden verbeterd. De bestaande puntbeluchters moeten worden vervangen en in de effluentleiding moet een debietmeting worden aangelegd.

 

Waterschap Rijn & IJssel brengt het werk op de markt met een openbare aanbesteding. Harde eis: tijdens de uitvoering moet de waterzuivering onafgebroken doordraaien. Het is Pannekoek GWW B.V. die hiervoor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving doet. Dit levert de opdracht op voor de werktuigbouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.

 

Engineering en voorbereiding

“Het werk is aanbesteed met een UAV-GC-contract”, vertelt Bjorn Jacobs, projectleider van Pannekoek GWW B.V. “Bij deze contractvorm rekent de opdrachtgever op de knowhow van de aannemers om de beste oplossingen te vinden. Vanaf september 2016 zijn we bezig geweest met het ontwerp, de engineering en voorbereiding van het werk. Begin 2017 kon daadwerkelijk de realisatie starten.”

Vervangen roosterreinigingsinstallatie

Om de bestaande roosterreinigingsinstallatie te vervangen, worden eerst de twee oude roosterreinigers verwijderd. De nieuwe roosters zijn voorzien van een roostergoedverwijdering, waarmee het grove afval wordt uitgefilterd, voordat het afvalwater de zuiveringsinstallatie ingaat. Deze operatie vindt plaats in een tijdsbestek van vijf dagen, zodat de waterzuivering hier nauwelijks hinder van ondervindt. Om in de toekomst gemakkelijker onderhoud te kunnen plegen, wordt het roostergoedgebouw voorzien van twee dakluiken, waardoor de roosterreinigers kunnen worden gewisseld.

Ombouwen aeratietanks

Om de aeratietanks van de zuiveringsinstallatie voor te bereiden op de onderhoudsbeurt, wordt eerst het sediment verwijderd met een baggerboot. De vervuilde bagger wordt ter plekke met een scheidingsinstallatie behandeld, zodat alleen zand en roostergoed overblijven. Nu kan het vrijkomende slibwater terugstromen naar de aeratietank om de biologie in de aeratietank in stand te houden. Tegelijkertijd wordt in de aeratietanks de bestaande puntbeluchting vervangen door een fijne bellenbeluchting.

Twee compressorgebouwen

“Die beluchting is een cruciaal onderdeel van het waterzuiveringsproces”, vertelt Jacobs. “Het houdt de bacteriën in leven die de afvalstoffen moeten afbreken. Dit proces moest dus niet alleen binnen budget, maar ook binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden. We hebben de beluchtingsinstallatie bovendien voorzien van een nieuw, geluiddempend compressorgebouw, waarin compressoren buitenlucht naar binnen zuigen voor de luchttoevoer naar de fijne bellenbeluchting.”

Effluentdebietmeting

Ten slotte brengt Pannekoek GWW B.V. in de effluentafvoer van de rioolwaterzuivering een effluentdebietmeting aan. De debietmeter zorgt ervoor dat nauwkeurig de hoeveelheid geloosd effluentwater bepaald kan worden. Om de debietmeter bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden, is deze opgenomen in een grote betonnen putconstructie welke is voorzien van toegangsluiken. Jacobs: “Een uitdagende klus, te meer omdat de effluentafvoer tijdens onze werkzaamheden - totaal drie werkdagen – ten alle tijden door moest stromen. Dit hebben we geregeld/gewaarborgd met een tijdelijke pompinstallatie.”

Opbouwend teamwork
Voor Pannekoek GWW B.V. is dit het eerste grootschalige werktuigbouwkundige werk waarbij de aannemer ook verantwoordelijk was voor het totale ontwerp. Door proactief mee te denken, goede kwaliteit te realiseren en vertrouwen te winnen bij de opdrachtgever, kunnen we nu terugkijken op een fantastisch project met echt goed, “opbouwend teamwork.”

Opdrachtgever:Waterschap Rijn en IJssel
Plaats:Zutphen

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder