Aanpassingen luchtbehandeling RWZI Apeldoorn

Door diverse processen op de RWZI Apeldoorn komen emissies die eerst gereduceerd moeten worden alvorens deze in de buitenlucht mogen worden geëmitteerd. Hiervoor heeft Pannekoek GWW B.V. een 4-tal luchtbehandelingsinstallaties ontworpen en gerealiseerd. Er is onderscheid gemaakt in de volgende installaties:

Deelinstallaties:

  1. TDH-fabriek                                                  [12.000 m³/h]
  2. Buffer + Struvietstripper                               [1.250 m³/h]
  3. SOT2701/2 EAT2401 + bandindikker          [3.710 m³/h]
  4. SEA + slibverlading + slibverwerking          [13.950 m³/h]

 

De procesvoering moest te allen tijde van de uitvoering van de werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden. Om dit te bewerkstellen is tijdens het ontwerp goed gekeken naar mogelijke knelpunten en alternatieven, hierdoor werd tijdens de uitvoering de stankoverlast tot een minimum beperkt.

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Apeldoorn

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder