Aanpassing van het influentwerk voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Birdaard, Dokkum en Damwoude

Het project “Aanpassing van het influentwerk RWZI Birdaad, Dokkum en Damwoude” omvat:

 • Het opnemen van verhardingen;
 • Opbreken van verhardingen;
 • Het opnemen/ verwijderen van leidingwerk;
 • Het aanbrengen van tijdelijke afvoer voorzieningen;
 • Het verrichten van opruimings- en schoonmaakwerkzaamheden;
 • Het maken van berekeningen en werktekeningen - Aanbrengen en instandhouden van bronbemaling;
 • Het schoonmaken van het influentwerk;
 • Het aanbrengen van gietijzeren en pvc leidingwerk;
 • Het aanbrengen van betonconstructies in de (fluent) putten;
 • Aanstorten aansluitingen;
 • Aanbrengen vulbeton;
 • Aanbrengen stroomprofielen;
 • Het verrichten van grondwerk;
 • Het aanbrengen van verhardingen.
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Plaats: Birdaard, Dokkum en Damwoude

Foto’s van: Birdaad

Foto’s van: Damswoude

Foto’s van: Dokkum

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder