Aanpassen AWZI Dronten

In juni 2013 zijn wij met de bouwwerkzaamheden gestart van afvalwaterzuivering Dronten. AWZI Dronten is in 1995 voor het laatst aangepast. De procesonderdelen in het zuiveringproces zijn bijna 18 jaar oud en zijn nodig aan vervanging of renovatie toe.

Daarnaast groeit Dronten gestaag, en het afvalwater neemt hierdoor ook toe. AWZI Dronten moet mee groeien, om deze stijging ook in de toekomst te kunnen verwerken.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het slopen van het diverse bouwwerken;
 • het opnemen van procesleidingen en terreinleidingen;
 • het opnemen van verhardingen en leidingwerk;
 • het bouwen van een ontvangwerk;
 • het bouwen van koppelputten
 • het aanpassen van de voorbezinktank;
 • het aanpassen van de retourslibgemalen;
 • het aanpassen van de actiefslibtanks;
 • het bouwen van een effluentdebietmeetput;
 • het bouwen van een uitstroomconstructie;
 • het aanpassen van het machinegebouw;
 • het maken van de nodige fundatieplaten (lavafilters, hydrocycloon)
 • het leggen van leidingen;
 • het aanbrengen van verhardingen.
Opdrachtgever:Waterschap Zuiderzeeland
Locatie:Dronten

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder