Aanleg Stapstenen en natuurvriendelijke oevers Noordelijke IJsselvallei

Het project “Aanleg Stapstenen en natuurvriendelijke oevers Noordelijke IJsselvallei” omvat uit het realiseren van vier stapstenen en een viertal natuurlijke oevers nabij de Grote en de Kleine Wetering in de Noordelijke IJsselvallei. 

Het werk bestaat uit:

  • Het ontgraven van grond t.b.v. poelen, nevengeulen en natuurvriendelijke oevers;
  • Het vervoeren van grond;
  • Grondwerk t.b.v. realisatie natuurvriendelijke oevers/afwerking;
  • Het dempen van sloten/watergangen;
  • Het aanbrengen van duikers en dammen;
  • Het aanbrengen van een drijfvuilvoorziening;
  • Het beplanten/aanleggen van struwelen;
  • Het aanleggen van voordes en onderhoudspaden;
  • Bijkomende werkzaamheden.

 Alle werkzaamheden uitgevoerd volgens een gedragscode in het kader van de Flora en Faunawet.

Opdrachtgever: Waterschap Veluwe
Plaats: Veluwsedijk, Weteringdijk en de Nijbroekerweg te Vaassen.

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder