Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Revisie gemaal Malesluis

Het gemaal Malesluis is gebouwd in 1989 en verkeert grotendeels nog in de oorspronkelijke toestand. Behoudens het normale onderhoud zijn er verder geen grote verbouwingen of revisies uitgevoerd. Het gemaal bemaalt twee verschillende peilgebieden: de Coelhorsterwetering en de Malewetering...
Lees verder


Energiefabriek Hengelo: Deelproject 1: TDH-reactor

Waterschap Vechtstromen wil van de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Hengelo een Energiefabriek maken. Inmiddels is Logisticon Water Treatment begonnen met de bouw van een thermische druk hydrolyse (TDH-)reactor. Met deze ‘snelkookpan voor zuiveringsslib' produceert het waterschap meer biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit. De ele..
Lees verder


Gemalen Veenhuis, Koekoeksbloem, Bestevaer en inlaat De Botter

Het werk omvat het verbouwen en reviseren van een vietal kunstwerken, te weten gemaal Veenhuis, gemaal Koekoeksbloem, gemaal Bestevaer en inlaat De Botter...
Lees verder


Vervangen chemicaliënopslag rwzi Soest en rwzi Amersfoort

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is aan Pannekoek GWW B.V. gevraagd om voor de rwzi Soest een nieuwe chemicaliëndosering te bouwen conform de huidige richtlijnen van de BRL-K903...
Lees verder


Aanpassen gemaal Eibergen

Het rioolgemaal Eibergen voldoet niet meer aan de huidige eisen. Om de Arbo- omstandigheden te verbeteren en om de te voldoen aan de eisen is besloten om de beide pompen te vervangen. In bouwteam verband hebben wij in korte tijd het werk gerealiseerd.  ..
Lees verder


Renovatie rioolgemaal 985 te Ens

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland is Pannekoek GWW BV bezig met het renoveren van het RG (rioolgemaal) 985 te Ens. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en moet de nieuwe bouwkundige werken, civieltechnische, werktuigbouwkundige en ele..
Lees verder


Herstel voormalige erven Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Het werk betreft op 8 percelen de bodem zo optimaal mogelijk in cultuur te brengen. Hierbij wordt er in 2 fases gewerkt:..
Lees verder


Aanpassing transportsystemen RG Nieuw Dijk tot Beekseweg

Het werk omvat het aanpassen van het huidige transportsysteem van gemaal Nieuw Dijk en Gemaal Didam aanpassen c.q. renoveren...
Lees verder


Unilocatie Wachtelenberg te Epe

Op het Sportpark De Wachtelenberg is de bouw van een brede school, de Unilocatie, in uitvoering. De school wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen en biedt plaats aan twee basisscholen, twee kinderdagverblijven en de buurthoeve. De school wordt gebouwd in de directe omgeving van de sportcomplexen van SV Epe (voetbalvereniging), TV E..
Lees verder


Rioolvervanging Oranjeweg te Emst

In opdracht van de Gemeente Epe zijn wij begonnen met het vervangen van het riool aan de Oranjeweg en deels aan de Hoofdweg en Kerkhofweg te Emst...
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder