Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Grote Wetering Klarenbeek

Eind 2015 heeft Pannekoek GWW B.V. opdracht gekregen van D & D projecten B.V. voor het bouw- en woonrijp maken van de dorpsuitbreiding ‘Grote Wetering Klarenbeek’ (dorp in Gemeente Voorst en Apeldoorn).  Ten behoeve van deze dorpsuitbreiding met ca. 90 woningen wordt een compleet nieuwe infrastructuur aangelegd...
Lees verder


Vervangen beschoeiing Parkweg Deventer

In opdracht van de gemeente Deventer heeft Pannekoek GWW B.V. een hardhouten damwand met klapankers aangebracht in de vijver nabij de Parkweg in Deventer. De damwanden zijn aangebracht door middel van trillen. Het materieel en materiaal is aangevoerd over het water middels een ponton. Doordat de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd zijn is de h..
Lees verder


Vervangen brug over de Grift in de Ramsbrugweg

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Pannekoek GWW B.V. de brug over de Grift in de Ramsbrugweg vervangen. Onderdeel van deze opdracht was het verzorgen/opstellen van het uitvoeringsontwerp (tekeningen en berekeningen). Nadat het uitvoeringsontwerp gereed was zijn de werkzaamheden gestart. Hierbij is er gestart met het verleggen van het aanw..
Lees verder


Maatwerkplekken en FUP’s Apeldoorns Kanaal

Bij een beschoeiing van stalen damwand kan te water geraakte fauna moeilijk of niet uit het water komen/klimmen. Om dit probleem op te lossen zijn er fauna uittrede plaatsen aangelegd in het 5e pand van het Apeldoorns kanaal. Ter hoogte van de dorpen Heerde en Wapenveld zijn er meerdere kleine houten fauna uittredeplaatsen aangelegd. Buiten de dorp..
Lees verder


Vispassage Noordelijke IJsselvallei

In de Noordelijke IJsselvallei (het gebied tussen de Veluwe en de IJssel) bevinden zich meerdere weteringen die gezamenlijk zijn aangeduid als KRW-waterlichaam. Het zijn (grote delen van) de Nieuwe wetering, Grote wetering, Stroombreed, Nijbroekse wetering en Terwoldse wetering. Voor de weteringen zijn voor de planperiode 2010-2015 maatregelen in h..
Lees verder


Verbinding Oude Waal in Herwen

Het project betreft de aanleg van een fietspad en recreatieve verbinding over de oude Waal. Dit project wordt in bouwteamverband uitgevoerd. Pannekoek GWW B.V. verzorgt bij dit werk zowel de engineering als de daadwerkelijke uitvoering. De werkzaamheden t.b.v. de recreatieve verbinding bestaan uit het leggen van een betonnen fietspad en de realisat..
Lees verder


Eendrachtspreng zuidoost

Aanleg van de Eendrachtsprengen in het bosgebied bij Ugchelen door vrijgraven voormalige en nieuwe sprengkoppen, graven beektracees, herinrichting bestaand tracé aanleg kleine waterbouwkundige werken, bruggetjes en frontmuren, aanleg wandel/onderhoudspaden...
Lees verder


Renovatie stuw Berenschot en aanleg vispassage

De Boven Slinge is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), voor onder andere vissen. Daarnaast is de verouderde stuw aan renovatie toe en door automatisering makkelijker te bedienen. Door de twee ingrepen te combineren ontstaat een mooie inpassing in het landschap. Rijksmonument Berenschot’s Watermolen is een van de weini..
Lees verder


Kasteelgracht Apeldoorn

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW werkzaamheden aan de kasteelgracht in het Woudhuis in Apeldoorn uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden is de in slechte staat verkerende houten overlaat verwijderd en vervangen voor een nieuw vaste overlaat van stalen damwand. De grachtbodem tussen de vaste overlaat en de toegangsbrug van ..
Lees verder


Werkzaamheden Apeldoorns Kanaal 5e pand

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de aannemingscombinatie Pannekoek GWW B.V. en Kurstjens B.V. de  sanering en herinrichting van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem uitgevoerd. Het gaat daarbij om het 5e pand (ca. 9km lang) van het Apeldoorns Kanaal, dit is het pand vanaf de Bonenburgersluis bij Heerde, langs Wapenvel..
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder