Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Gemaal Broekse sluis

Gemaal Broekse Sluis is een oppervlakte gemaal  te Spijk (Heukelum) welke  2 panden bemaalt, polder Spijk en polder Heukelum. Het gemaal telt 3 pompinstallaties. Het gemaal is gesticht in 1962 en is ruim 50 jaar oud.  In opdracht van Waterschap Rivierenland heet Pannekoek GWW B.V. het civieltechnische en bouwkundige deel van het gema..
Lees verder


Ontwerpen en realiseren van een weegbrug op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Pannekoek GWW B.V. een weegbrug ontworpen en gerealiseerd op locatie RWZI Apeldoorn. Bij de voorbereiding van het project heeft Pannekoek GWW B.V. zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp, uitvoering- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking gesteld. Hie..
Lees verder


Wehkamp Zwolle is klaar voor de toekomst

Pannekoek GWW B.V. heeft het parkeerpark van de Wehkamp uitgebreid met 60 parkeerplaatsen. Dit is ongeveer 1500 m2 aan bestratingswerkzaamheden. De klinkers die zijn gebruikt voor de parkeerplaatsen zijn speciaal gemaakt om in het thema van de Wehkamp te blijven. De klinkers zijn vervolgens machinaal gelegd met behulp van vacuüm unit...
Lees verder


Renovatie rioolgemaal 880 te Urk

In opdracht van de Waterschap Zuiderzeeland zal Pannekoek GWW BV het project ‘Renovatie rioolgemaal 880 te Urk’ uitvoeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en moet de nieuwe bouwkundige werken, civieltechnische, werktuigbouwk..
Lees verder


Calamiteitenberging RWZI Epe

Het rioleringssysteem van de gemeente Epe komt ten tijden van hevige regenval capaciteit te kort. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Het doel van de Gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe is het terugdringen van de wateroverlast door de realisatie van een calamiteitenberging op de rwzi Epe...
Lees verder


Reconstructie Heerderweg-Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe

De reconstructie van het deel Heerderweg – Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe moet de verkeersafwikkeling veiliger maken. Dit wordt gerealiseerd door het gemotoriseerd verkeer fysiek te scheiden van het fietsverkeer. Ter hoogte van de aansluitingen Dellenweg en Officiersweg worden geleiders in de Heerderweg aangelegd. Vanuit de Spoorl..
Lees verder


BRM Molenbeek te Nunspeet

Plan Molenbeek vormt de laatste grote uitbreidingslocatie van de Gemeente Nunspeet. Het plangebied ligt aan de noordzijde van Nunspeet en grenst aan de bestaande woonwijken De Brake en De Bunte. In het gebied zullen ruim 600 woningen worden gebouwd...
Lees verder


Reconstructie Hoofdstraat- Zuid en Kruising Kalverstraat

De werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Apeldoorn, in het deel tussen de Kalverstraat en het Stationsplein, zijn in volle gang. De kruising Kalverstraat-Hoofdstraat is inmiddels heringericht. Van half augustus tot en met oktober wordt de rest van het zuidelijke deel van de Hoofdstraat aangepakt. Voetganger en fietsers van en naar het station worden..
Lees verder


Aanpassingen luchtbehandeling RWZI Apeldoorn

Door diverse processen op de RWZI Apeldoorn komen emissies die eerst gereduceerd moeten worden alvorens deze in de buitenlucht mogen worden geëmitteerd. Hiervoor heeft Pannekoek GWW B.V. een 4-tal luchtbehandelingsinstallaties ontworpen en gerealiseerd..
Lees verder


Aanleg herpetoducten N224

In opdracht van de Provincie Gelderland zullen wij een drietal herpetoducten realiseren onder de N224 tussen Ede en Arnhem. De herpetoducten zijn gesitueerd op de Ginkelse Heide en maken het in de toekomst voor amfibieën en reptielen mogelijk om de N224 (veilig) te passeren...
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder