• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Werkzaamheden Apeldoorns Kanaal 5e pand

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft de aannemingscombinatie Pannekoek GWW B.V. en Kurstjens B.V. deĀ  sanering en herinrichting van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem uitgevoerd. Het gaat daarbij om het 5e pand (ca. 9km lang) van het Apeldoorns Kanaal, dit is het pand vanaf de Bonenburgersluis bij Heerde, langs Wapenveld tot aan de Hezenbergersluis bij Hattem.

Bij de werkzaamheden is de aanwezige verontreinigde bagger verwijderd. Tevens zijn de oevers aangepakt, hierbij is de westelijke oever natuurlijk ingericht en in de oostelijke oever is stalen damwand aangebracht.

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden van Pannekoek GWW B.V. uit:

 • Het baggeren en afvoeren van slib.
 • Het aanbrengen van een steunberm t.p.v. de primaire kering (ca. 2km).
 • Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers (ca. 8 km).
 • Het aanbrengen van stalen damwanden binnen het dorpsprofiel (ca. 800m1).
 • Het ontwerpen van de oostelijke oever (buiten de primaire waterkering).
 • Het aanbrengen van stalen damwand t.p.v. de oostelijke oever buiten de primaire kering (ca. 7km).
 • Het profileren van de watergang.
 • Bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Gemeente Heerde en Hattem