• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Vernieuwing en uitbreiding RWZI Zwolle

De bestaande installatie wordt uitgebreid van 5.500 m3/h tot een capaciteit 8.320 m3/h.

De civiele en bouwkundige werkzaamheden omvatten:

  • uitbreiding van het hoofdgemaal met een pompput en aanpassing van de roostergoed installatie (vervangen screezers door stappenroosters);
  • Realisatie van een vijfde beluchtingstank, een vijfde nabezinktank en twee slibbuffers;
  • Aanpassing en renovatie van de volgende bestaande onderdelen: hoofdgemaal, twee voorbezinktanks, vier beluchtingstanks, vier nabezinktanks, twee meetkanalen en het machinegebouw;
  • Overige civiele werkzaamheden, zoals verhardingen, leidingwerk, bemaling e.d.
Opdrachtgever: Waterschap Groot Salland
Plaats: Zwolle