• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Uitbreiding hoofdriool Vlijtseweg, deel 2

Het aanbrengen van betonnen kokerelementen inwendig 2000 x 2250mm op een diepte van circa 6m beneden maaiveld, inclusief bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaat hoofdzakelijk uit:

  • opruimwerkzaamheden
  • grondwerkzaamheden
  • toepassen van bemaling
  • toepassen van een tijdelijke damwand
  • aanbrengen van riolering (kokerelementen en putten)
  • herstellen terrein
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Plaats: Apeldoorn