• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Slibontwatering RWZI Amersfoort

Het werk omvat het maken van een civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw van een slibontwateringsgebouw, de renovatie van het slibverwerkingsgebouw, opruimingen, sloop- en herstelwerkzaamheden, aanleg terreinleidingen en aanleg terreinverhardingen.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem
Plaats: Amersfoort