• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

RWZI Harderwijk

Ontwerp en realisatie van een granulair bed filter (ca. 2000 m3/h) en een nabezinktank (diameter ca. 38 meter), inclusief randvoorzieningen voor aansluiting op de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie Harderwijk.

Opdrachtgever: Waterschap Veluwe; het werk wordt in combinatie uitgevoerd met Visser & Smit Hanab en Logisticon
Plaats: Harderwijk