• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Renovatie rioolgemaal 710 en 720

De huidige rioolgemalen bestonden uit een droge en een natte kelder. Om de arbo- omstandigheden te verbeteren en om de capaciteitsvergroting te realiseren hebben wij de droge kelder aangepast naar een natte kelder.

De te realiseren bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektronische werkzaamheden zijn o.a.:

 • Aanbrengen bemaling;
 • Plaatsen inspectieput;
 • Plaatsen tijdelijke pompinstallatie incl. reserveopstelling, leveren, monteren en aansluiten op het leidingwerk;
 • Demonteren, leveren en monteren van de aanwezige pompen, voetbochten, leidingwerk, muurdoorvoerstukken, afsluiters, terugslagkleppen, niveaumetingen en appendages;
 • Het inbouwen van een bypass/ pigstuk in de persleiding;
 • Aanpassen inkomende leidingen;
 • Diverse sloop en opruimwerkzaamheden;
 • Leveren en plaatsen hijsinstallatie;
 • Het aanbrengen van diverse sparingen en instorten van diverse leidingdoorvoeringen;
 • Aanbrengen prefab betonnen dek- wandconstructie;
 • In het werk te storten betonwerk;
 • Demonteren, leveren en plaatsen elektrotechnische installatie;
 • Dek voorzien van Aluminium luiken incl. valroosters;
 • Straatwerk.
Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Locatie: Dronten