• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Reconstructie van de Smidsstraat, Willemsstraat en Zadelmakersstraat

Gemeente Overbetuwe is bezig met de fasegewijze herinrichting van het centrum van Elst. Fase 1 en 2 zijn reeds gereed, fase 3 omvat de reconstructie van de Smidsstraat, Willemsstraat en Zadelmakersstraat, en is inmiddels ook afgerond. Met de herinrichting wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan Elst.

Omschrijving van het werk in hoofdlijnen:

 • Opruimingswerkzaamheden;
 • Opbreken van elementen- en asfaltverhardingen;
 • Opnemen van bestaande riolen;
 • Uitvoeren van grondwerken;
 • Uitvoeren van rioleringswerken;
 • Aanbrengen van elementenverhardingen;
 • Onderhoud van de gemaakte werken;
 • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe
Plaats: Elst