• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

RECONSTRUCTIE HEERDERWEG-HOOFDSTRAAT BINNEN DE BEBOUWDE KOM VAN EPE

In opdracht van de Gemeente Epe zal Pannekoek GWW BV het project ‘Reconstructie Heerderweg- Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe’ uitvoeren.

De reconstructie van het deel Heerderweg – Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe moet de verkeersafwikkeling veiliger maken. Dit wordt gerealiseerd door het gemotoriseerd verkeer fysiek te scheiden van het fietsverkeer. Ter hoogte van de aansluitingen Dellenweg en Officiersweg worden geleiders in de Heerderweg aangelegd. Vanuit de Spoorlaan wordt een fietsoversteek gemaakt, fietsers kunnen hierdoor veiliger oversteken.

Door aanplant van nieuwe bomen, groen- en heestervakken wordt ook de groenstructuur van de Heerderweg versterkt, één van de doelstellingen binnen het groenstructuurplan van de gemeente. Een deel van de riolering in de Heerderweg zal worden vervangen. Voor de afvoer van hemelwater wordt een infiltratievoorziening aangelegd met een overloop.

Opdrachtgever: Gemeente Epe
Plaats: Epe