• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Onderhoud en sanering Hartense Molenbeek

De herstelwerkzaamheden worden verricht aan de Hartense Molenbeek. De Hartense Molenbeek ontspringt op de oostelijke flank van het Veluwse Massief ter hoogte van het buurtschap Niersen. De beek loopt ter hoogte van de Niersenseweg, Hattemseweg en de Emmalaan naar het Landgoed Cannenburgh. Via de noordzijde van het landgoed loopt de beek via de bebouwde kom van Vaassen richting de Grift.

De werkzaamheden bestaan uit:

 1. Opruimenwerkzaamheden
  • beschoeiing
  • duikers
  • brug
  • jonge opstand/ begroeiing
 2. het baggeren van de watergangen;
 3. het verlagen van een wal;
 4. het kappen van bomen;
 5. het reinigen van duikers;
 6. het aanbrengen van een doorlaat voor wild;
 7. het aanbrengen van nieuwe beschoeiing.
Opdrachtgever: Waterschap Veluwe
Plaats: Vaassen