• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Nieuwbouw slibbuffertanks RWZI Harderwijk en Elburg

Op de rwzi Harderwijk en rwzi Elburg wordt momenteel zowel primair- als surplusslib vergist. Door de gewijzigde slibstrategie wordt het surplusslib niet langer op de locatie zelf vergist en moet deze slibstroom gescheiden worden afgevoerd. De vergisting en verwerking van primairslib blijft op beide locaties plaatsvinden. Om het surplusslib separaat te bufferen en af te voeren wil het Waterschap Vallei en Veluwe op beide locaties aanvullende buffercapaciteit realiseren in de vorm van nieuwe slibbuffertanks.

Het werk omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Ontwerp;
  • Aanleveren benodigde gegevens voor de aanvraag van de omgevingsvergunningen (de aanvraag zal worden verzorgd door de aanbestedende dienst);
  • Realisatie slibbuffertanks.

Het project loopt van januari 2015 tot april 2016.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Harderwijk en Elburg

Foto’s Harderwijk

Foto’s Elburg