• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Herstel voormalige erven Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Het werk betreft op 8 percelen de bodem zo optimaal mogelijk in cultuur te brengen.
Hierbij wordt er in 2 fases gewerkt:

Fase 1
De percelen met de huidige situatie, dusdanig bewerken dat er een zo optimaal mogelijke bodemopbouw- en structuur ontstaat voor toekomstig agrarisch gebruik.

Fase 2
De aangevulde percelen dienen vervolgens te worden bewerkt, ge√ęgaliseerd , zaaiklaar, bemest en ingezaaid te worden.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Veessen-Wapenveld