• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Effluentfiltratie RWZI Deventer

Pannekoek GWW B.V. en Logisticon Water Treatment B.V. realiseert eerste DynaDisc-filter voor verbetering van effluent RWZI Deventer.

Het project “Effluentfiltratie RWZI Deventer” conform de UAV-GC 2005’, omvat het ontwerp en realisatie van een filter inclusief alle noodzakelijke onderdelen ten behoeve van minimaal 19.700 kg CZV verwijdering per jaar uit het effluent van de RWZI te Deventer.

Er is hier voor een DynaDisc-filter van de firma Nordic Water Benelux BV gekozen.
De DynaDisc-installatie betreft een effluentpolijstingstap met als doel het CZV-gehalte te verlagen en totaal per jaar 19.700 kg CZV te verwijderen. Door middel van speciaal filterdoek die de zwevende stof verwijderd, wordt deze CZV-verlaging gerealiseerd.

  • Realisatie van aan- en afvoervoorzieningen om het effluentfilter van effluent te kunnen voorzien en filtraat af te kunnen voeren;
  • Realisatie filter inclusief bijbehorend leidingwerk, bouwkundige en werktuigbouwkundige voorzieningen en randapparatuur;
  • Aanleggen van de benodigde elektrische installaties inclusief meet- en regelapparatuur;
  • Realisatie van aanpassingen aan de bestaande installaties om het effluentfilter te integreren in deze installatie.

Maandag 13 september is de eerste dynadiskfilter in Nederland geopend door het dijkgraaf van Waterschap Groot Salland en de wethouder van gemeente Deventer.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Aannemers: Combinatie Pannekoek GWW B.V. / Logisticon Water Treatment B.V.
Plaats: Deventer