• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

AANPASSINGEN LUCHTBEHANDELING RWZI APELDOORN

Door diverse processen op de RWZI Apeldoorn komen emissies die eerst gereduceerd moeten worden alvorens deze in de buitenlucht mogen worden geëmitteerd. Hiervoor heeft Pannekoek GWW B.V. een 4-tal luchtbehandelingsinstallaties ontworpen en gerealiseerd. Er is onderscheid gemaakt in de volgende installaties:

Deelinstallaties:

  1. TDH-fabriek                                                  [12.000 m³/h]
  2. Buffer + Struvietstripper                               [1.250 m³/h]
  3. SOT2701/2 EAT2401 + bandindikker          [3.710 m³/h]
  4. SEA + slibverlading + slibverwerking          [13.950 m³/h]

De procesvoering moest te allen tijde van de uitvoering van de werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden. Om dit te bewerkstellen is tijdens het ontwerp goed gekeken naar mogelijke knelpunten en alternatieven, hierdoor werd tijdens de uitvoering de stankoverlast tot een minimum beperkt.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats: Apeldoorn