• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Aanpassing transportsystemen RG Nieuw Dijk tot Beekseweg

Het werk omvat het aanpassen van het huidige transportsysteem van gemaal Nieuw Dijk en Gemaal Didam aanpassen c.q. renoveren.

Vervanging persleiding RG Nieuw Dijk tot Beekseweg

  • Aanbrengen noodbemaling;
  • Verwijderen en afvoeren AC-leiding, 160m1;
  • Leveren en aanbrengen nieuwe drukleiding Ø160, 160m1.

Renovatie rioolgemaal Nieuw Dijk

  • Reinigen gemaal;
  • Demonteren mechanische installatie.

Bypass RG Didam

  • Realiseren bypass inkomende persleiding RG Didam;
  • Vervangen schuifafsluiters Ø200 en Ø300mm.

Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel
Plaats: Didam