• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

Aanleg drukriolering Elsbosweg, Staverhul en Krabbenhoogte

Gebied Elsbosweg

Het gebied wordt voorzien van van een nieuw drukriool HDPE ø63mm

Traandijk
De Traandijk wordt voorzien van een nieuw drukriool HDPE ø63mm. Op het nieuwe drukriool worden de woningen met huisnummers 3, 9, 55, 57, 58, 61, 63, 67 en 71 aangesloten. Huisnummers 57 en 58 worden middels een vrijvervalriool PP ø160mm aangesloten op minigemaal P853.

Het nieuwe drukriool prikt ter plaatse van de kruising Traandijk – Elsbosweg in op de bestaande persleiding ø90mm welke in de noordelijk berm van de Elsbosweg is gesitueerd.

Kuipersmaat en Veldweg
De Kuipersmaat en Veldweg wordt voorzien van een nieuw drukriool HDPE ø63mm / ø90mm. Op het nieuwe drukriool worden woningen met huisnummers Kuipersmaat 27, 29, 22, 21, en 20 aangesloten. De woningen met huisnummers Veldweg 50, 43, 40 en 35 worden tevens op het nieuwe drukriool aangesloten. Huisnummer 21 wordt middels een vrijvervalriool PP ø160mm aangesloten op minigemaal P843.

Het nieuwe drukriool prikt ter plaatse van de kruising Veldweg – Elsbosweg in op de bestaande persleiding ø90mm welke in de noordelijk berm van de Elsbosweg is gesitueerd.

Traandijk 9A

Op verzoek van afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn wordt voor de Traandijk 9A uitsluitend een nieuwe kast geleverd en geplaatst.

Gebied Staverhul

Het bestaande drukriool ligt in de noordelijk berm van de Staverhul gesitueerd. Ter plaatse van de kruising Staverhul – Hullenkampweg wordt het bestaande drukriool ø63mm gekoppeld en middels een HDPE ø75mm buis doorverlengd en aangesloten op het vrijverval riool ten oosten van de Elspeterweg. Ten behoeve van de aansluiting op het bestaande vrijvervalriool zal tussen put 30637 en 30638 een nieuwe woelput geplaatst worden.

In de bestaande persleiding ø63mm zal een afsluiter DN50 geplaatst worden. Ten behoeve van het toekomstige beheer en onderhoud zal deze locatie goed bereikbaar zijn en in openbaar terrein gesitueerd zijn.

De Staverhul zal middels een raketboring gekruist worden. De provinciale weg N310 Elspeterweg wordt middels een gestuurde boring gekruist, voor deze kruising zal een vergunning aangevraagd worden.

Gebied Krabbenhoogte

Het bestaande drukriool ø75mm ligt in de noordelijke berm van de Krabbenhoogte gesitueerd. Ter plaatse van de aansluiting op de persleiding van Waterschap Veluwe zal de persleiding ø75mm gekoppeld en middels een HDPE ø75mm buis doorverlengd worden. De persleiding zal ten westen van het Apeldoorns Dierens kanaal, ter plaatse van de Wippenpol, worden aangesloten op het plaatselijke vrijvervalriool. Ten behoeve van de aansluiting wordt een nieuwe woelput geplaatst welke middels een PP ø160mm vrijvervalriool verbonden wordt met put 34002.

Ter plaatse van het koppelpunt van de nieuwe persleiding op het bestaande drukriool zijn een tweetal DN65 afsluiters voorzien. Bij calamiteit of toekomstig onderhoud kan het drukriool lozen op de persleiding van Waterschap Veluwe.

Het Apeldoorns Dierens kanaal wordt middels een gestuurde boring gekruist.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn