Werkzaamheden ‘Grote Wetering Klarenbeek’ van start

Datum: 28-01-2016

Eind 2015 heeft Pannekoek GWW B.V. opdracht gekregen van D & D projecten B.V. voor het bouw- en woonrijp maken van de dorpsuitbreiding ‘Grote Wetering Klarenbeek’ (dorp in Gemeente Voorst en Apeldoorn).  Ten behoeve van deze dorpsuitbreiding met ca. 90 woningen wordt een compleet nieuwe infrastructuur aangelegd.

Medio december 2015 is er een start gemaakt met de aanleg van bouwwegen t.b.v. het bouwverkeer. Op dit moment wordt fase één van de dorpsuitbreiding bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van riolering en het uitvoeren van grondwerk.  In deze fase worden ook de sloten aangelegd zodat de waterhuishouding gereed is voor de nieuwe situatie.

De komende periode zal er worden gewerkt aan de ‘ondergrondse’ infrastructuur. Het gaat hierbij om een berg-bezinkleiding bestaande uit  GVK (glasvezel versterkt kunststof) en een nieuw pompgemaal. Het nieuwe pompgemaal wordt aangesloten op gemaal Broekstraat van Waterschap Vallei en Veluwe. Ten behoeve van deze aansluiting wordt een persleiding aangelegd. Na verwachting zijn de werkzaamheden aan de berg-bezinkleiding, het gemaal en de persleiding medio 2016 gereed.

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder