Voortgang realisatie Energiefabriek West - RWZI Sleeuwijk

Datum: 20-04-2020

De werkzaamheden voor het realiseren van de energiefabriek zijn in volle gang en liggen nog steeds op schema!

Inmiddels zijn de betonconstructies en gebouwen gerealiseerd. De komende periode staat in het teken van het afbouwen! Denk dan bijvoorbeeld aan het aanbrengen van de gehele werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie van het lospunt, het pompgebouw, de drie vergisters, de eindontwatering, de verlading en de deelstroombehandeling.

Op het terrein van de energiefabriek is tevens rekening gehouden met een landschappelijke invulling. De bestaande A-watergang rondom de zuivering is opnieuw ingericht met natuurvriendelijke oevers en er is een nieuwe watergang gegraven.

De energiefabriek in Sleeuwijk zal niet alleen slib van de rioolwaterzuivering vergisten, maar ook slib van andere zuiveringen uit de regio. Ook deze zuiveringen gaan we in samenspraak met Waterschap Rivierenland de komende periode aanpassen zodat het slib voldoet aan het gewenste indikpercentage om goed vergist te worden.

Omdat afvalwater steeds meer wordt gezien als een belangrijke bron van energie en grondstoffen, wordt in het westelijke beheersgebied de zuivering van afvalwater en de verwerking van het daarbij geproduceerde slib gecentraliseerd. De energiefabriek te Sleeuwijk bestaat uit een complete slibvergistingsinstallatie waarbij biogas wordt opgewekt en opgewerkt tot aardgas. In de slibvergistingsinstallatie wordt zo het restafval (slib) van gezuiverd afvalwater op een duurzame manier verwerkt. Het Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te werken. Dit project levert een belangrijke bijdrage hieraan.  

Het voornemen is om eind 2020 de energiefabriek in bedrijf te stellen.

Voortgang realisatie Energiefabriek West - RWZI Sleeuwijk

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder