Energiefabriek West - RWZI Sleeuwijk

Datum: 06-02-2019

Pannekoek GWW B.V. is door Waterschap Rivierenland geselecteerd als beste partij om samen met hen de beoogde Energiefabriek te Sleeuwijk te realiseren. 

De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewekt tot aardgas waarna het aan het net kan worden terug geleverd. Naast het opwekken van energie draagt een energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af.

Het waterschap heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken. Pannekoek GWW B.V. levert een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling door het ontwerpen en realiseren van de Energiefabriek te Sleeuwijk. Het ontwerp voor het bouwen van de Energiefabriek is door Pannekoek GWW B.V. inmiddels gerealiseerd. Het voornemen is om medio juli te starten met de realisatie van de Energiefabriek.

 


 

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder