Eind april start saneren en herinrichten 5e pand van het Apeldoorns Kanaal

Datum: 19-03-2014

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de opdracht voor het saneren en herinrichten van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem gegund aan de aannemerscombinatie Pannekoek GWW/Kurstjens. De aannemerscombinatie start eind april met de werkzaamheden zodat begin 2015 dit deel van het Apeldoorns Kanaal weer mooi en schoon is.

De aannemer verwijdert de verontreinigde bagger in dit deel van het kanaal. Het gaat daarbij om het 5e pand, vanaf de Bonenburgersluis bij Heerde, langs Wapenveld tot aan de Hezenbergersluis bij Hattem. Het grootste deel van de Westoever wordt natuurvriendelijk ingericht. Aan de Oostoever wordt de beschoeiing vernieuwd of aangepast. Door het baggeren komt het kanaal ook weer op de oorspronkelijke diepte van 2,10 m bij een bodembreedte van 12 meter. De breedte op het oppervlaktewater blijft ca. 20 meter.  Tijdens de werkzaamheden blijven woningen, scholen en bedrijven bereikbaar. Eventuele afzettingen worden tijdig en duidelijk bekend gemaakt, maar enige overlast is onvermijdelijk.

Nu de opdracht is verleend, maakt Pannekoek GWW/Kurstjens een detailplanning en een uitvoeringsontwerp, zodat voor alle betrokkenen duidelijkheid komt over welke werkzaamheden op welk moment plaatsvinden. Medio april informeert de aannemer de inwoners van het gebied nader over zijn planning en werkwijze. Hiervoor komt een inloopmoment.

Om de start van het werk niet ongemerkt voorbij te laten gaan, organiseren het Waterschap en de aannemer een gezamenlijk moment waarbij ook de bewoners worden uitgenodigd. Dat vindt plaats op dinsdagmiddag 22 april. Via de huis-aan-huis bladen volgt daar meer informatie over.

Victor Doorn, heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe: "De aannemerscombinatie had van de zeven inschrijvingen in een openbare aanbesteding de beste aanbieding in prijs en resultaat. Pannekoek GWW/Kurstjens heeft al meerder keren projecten uitgevoerd voor ons Waterschap en is lokaal zeer bekend. De aannemer belooft de belangen van omwonenden en bedrijven goed in het vizier te houden. Dit is één van de punten waarmee deze partij het vertrouwen van het Waterschap heeft gewonnen. Een ander belangrijk punt is dat de aannemer scoorde op een goede kwaliteit-prijsverhouding."

Nadat het 5e pand gesaneerd is, start het Waterschap naar verwachting medio 2015 met het 6e pand (tussen de Hezenbergersluis bij Hattem en de IJssel). Met het schoonmaken en herinrichten van het 5e en 6e pand levert het Waterschap Vallei en Veluwe een grote bijdrage aan een veilig, schoon en beleefbaar Apeldoorns Kanaal. Dit is belangrijk voor de gebiedsontwikkeling Veluwekroon.

'Veluwekroon' staat voor een aantrekkelijk gebied rond het noordelijk deel van het van het Apeldoorns Kanaal. Met volop kansen voor toeristische en recreatieve voorzieningen die de werkgelegenheid stimuleren. De gemeenten Hattem en Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland zetten zich hier samen voor in. Samen geven zij een impuls aan de ontwikkeling van kennis, expertise en innovatieve ideeën in het gebied.

Bron: Stichting Apeldoorns Kanaal

 

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder