Certificaat voor Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen

Datum: 01-03-2012

Pannekoek GWW BV is sinds maart 2012 gecertificeerd door KIWA conform de beoordelingsrichtlijn BRL K14020-01, voor het kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen.

Deze beoordelingsrichtlijn is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, rekening houdend met techniek en veiligheid aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen werkwijzen en kwaliteitsnormen. Ook wordt de kwaliteit vastgesteld van de uit te brengen rapportages over de verrichte onderhoudswerkzaamheden.

Pannekoek GWW B.V. heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan, wij zijn daarom als bedrijf zeer trots op het behalen van het procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen conform de BRL K14020-01 , uiteraard zijn wij ook gecertificeerd voor kwaliteit conform de ISO 9001:2008, BRL SIKB 7000, protocol 7001 en 7003 en voor veilig werken als VCA**.  Met behulp van deze systemen kan een opdrachtgever er op vertrouwen dat Pannekoek GWW B.V. kwalitatief goed en veilig werk aflevert.

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder