Certificaat voor BRL SIKB 7000, protocol 7004 tijdelijk uitplaatsen van grond

Datum: 04-02-2013

Pannekoek GWW BV  is gecertificeerd voor de uitvoering van bodemsaneringen conform de BRL SIKB 7000. Dit houdt in dat Pannekoek GWW BV (water)bodemsaneringen uit mag voeren conform de geldende richtlijnen. De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen van de uitvoering van de sanering.

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, zowel in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) als de Wm (Wet milieubeheer). Per 1 januari 2013 heeft Pannekoek GWW BV ook het protocol 7004, tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond, behaald.

Het behaalde certificaat bevat de volgende SIKB-protocollen:

  • 7001, uitvoering landbodemonderzoek met conventionele methoden
  • 7003, uitvoering waterbodemsanering
  • 7004, tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond

In het afgegeven certificaat conform de BRL SIKB 7000 worden eisen gesteld ten aanzien van personen en organisatie op het gebied van gezondheid, veiligheid, voortgang en planning, registratie, controle, communicatie, voorwaarden en uitvoering bij saneringswerkzaamheden. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem bij de sanering.

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder