Terwoldse Wetering Zuid

Datum: 25-07-2019

Voor de opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe zal Pannekoek GWW B.V. bagger- en beschoeiingswerkzaamheden uitvoeren in 3 vakken op verschillende locaties in de Terwoldse Wetering. De werkzaamheden betreffen het ontgraven van baggerspecie om de watergang weer op gewenste diepte te verkrijgen, het aanbrengen van houten damwandschermen als taludbescherming en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.

Het werk is gelegen in het buitengebied van Terwolde, ter hoogte van de Quabbenburgerweg. Daarnaast heeft Waterschap Vallei en Veluwe besloten om de huidige erftoegangsbrug over de Quabbenburgerweg t.h.v. nrs. 21 & 23 te vervangen gezien de slechte staat.

Start werkzaamheden staat gepland in week 35 en het werk zal medio oktober 2019 worden opgeleverd.

Terwoldse Wetering Zuid

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder