Nieuwsbrief 2015 - Duurzaamheid & CO2

Datum: 01-09-2015

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Pannekoek GWW B.V. die volledig in het teken staat van duurzaam ondernemen en het CO2 beleid in het bijzonder.

Pannekoek GWW B.V. te Vaassen, is al geruime tijd bezig met het besparen van energie en is is voornemens dit jaar te certificeren op niveau-3 van de CO2-prestatieladder. Om inzicht te verkrijgen in verdere besparingsmogelijkheden inventatiseren wij periodiek onze energiestromen. De resultaten hiervan hebben wij opgenomen in de CO2-footprint

 
Figuur 1 - Procentuele verdeling energiestromen t.a.v. CO2-uitstoot

De totale CO₂- emissie van Pannekoek GWW B.V. is 723,6 ton CO₂. Het grootste aandeel hierin 96%, is afkomstig van de mobiele werktuigen.

Nu Pannekoek B.V. inzicht heeft in haar carbon footprints is het de vervolgstap om reductiedoelstellingen te formuleren. Wij beperken ons hierbij niet alleen tot onze eigen bedrijfsvoering. Wij zullen de verworven kennis omtrent CO2-reductie transparant delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Wij houden u op de hoogte van de CO₂ ontwikkelingen binnen Pannekoek GWW B.V.

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder