• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Grondverzetbedrijf Wageningen

Voor een optimaal resultaat

Grondverzet- en graafwerkzaamheden in Wageningen door Pannekoek GWW

Zoekt u een aannemer voor het verrichten van grondverzet, bestratings- en rioleringswerkzaamheden en waterwerken in Wageningen en omgeving? Dan is Pannekoek GWW het gecertificeerde grondverzetbedrijf dat u met vakbekwame specialisten helpt bij uw grondwerkzaamheden. Al sinds 1964 zijn wij aannemer in grondverzet- en graafwerkzaamheden voor opdrachtgevers als nutsbedrijven, waterschappen en overheden in Wageningen en omgeving. Ook vele bedrijven, woningbouwverenigingen en particulieren maken gretig gebruik van onze diensten op het gebied van grondverzet- en graafwerkzaamheden. Dat zijn projecten die zeer verschillend van omvang zijn. Als aannemer in grondverzet en ander grondwerkzaamheden vormt ons werk de basis van elk project. Nauwkeurigheid, efficiƫntie en vakkennis is daarbij geboden. En die garanderen wij u! Hieronder leest u wat wij als allround grondverzetbedrijf in Wageningen voor u kunnen betekenen.

Grondwerk en bestrating

Grondwerk vormt het fundament voor elk bouwproject. Vakkundig en zorgvuldig uitgevoerd grondwerk zorgt aan de eindstreep voor een succesvol en geslaagd project. Grondverzet, graafwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en granulaat behoort tot het allereerste grondwerk. Aansluitend kunnen wij ook de broodnodige verharding aanbrengen voor alles wat bereden en belopen wordt in het projectgebied. Wij leveren deskundige vakmensen voor machinale bestrating en asfalteren, sierbestrating en het handmatig bestraten.

BRM MOLENBEEK TE NUNSPEET
grondwerkBRM MOLENBEEK TE NUNSPEET

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Riolering aanleggen bij projecten in Wageningen

Voor het aanleggen van riolering moeten we ook veel grondwerk verrichten. Riolering mag en kan niet ontbreken voor de afvoer van afvalwater en regenwater. Rioolwerk en de aanleg van deze infrastructuur is werk voor ervaren specialisten. Daartoe behoren ook werkzaamheden als de aanleg van een schoon- en vuilwaterriolering, rioolleidingen, persriolering en huisaansluitingen.

Waterbouw werkzaamheden

Waterbouw werkzaamheden doen wij ook zeer frequent. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van beschoeiingen, waterkeringen of damwanden, het graven van watergangen en sloten in Wageningen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bruggen. Uw aanvraag op het gebied van waterbouw is een uitdaging die wij altijd met veel plezier aangaan.

Grondverzet werkzaamheden in Wageningen

Hieronder ziet u een globaal overzicht van het grondwerk dat Pannekoek GWW B.V. voor u kan uitvoeren:

 • bouwrijp maken van terreinen
 • graven van sleuven voor riolering en kabels
 • profileren en egaliseren van percelen
 • aanbrengen van funderingen voor gebouwen en constructies
 • aanleggen van keerwanden en beschoeiingen
 • uitgraven van kelders, zwembaden en vijvers
 • aanleg van parkeerterreinen en opritten
 • verwijderen van struiken, boomwortels en puin

Contact opnemen voor grondverzet in Wageningen

Het bouw- en woonrijp maken van een woonwijk, het graven van sleuven voor riolering of het egaliseren van een tuin zijn allemaal werkzaamheden waarbij u bij grondverzetbedrijf Pannekoek GWW B.V. altijd van op aan kan. Nieuwsgierig naar onze mogelijkheden op het gebied van grondwerk, of wilt u direct een prijsopgave aanvragen? Neem dan snel contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.