• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Grondverzetbedrijf Harderwijk

Voor een optimaal resultaat

Pannekoek GWW B.V. voor al uw grondverzet in Harderwijk

Voor grondverzet in Harderwijk kunt u terecht bij de allround aannemers in grondverzet, rioleringswerkzaamheden, waterbouw en verhardingen (bestrating, asfalt en beton): Pannekoek GWW B.V.. Veel instanties, bedrijven en particulieren weten ons al sinds midden jaren ’60 te vinden voor grondverzet- en graafwerkzaamheden in Harderwijk. Onze opdrachtgevers bestaan dan ook uit nutsbedrijven, waterschappen en overheden. Daarnaast verzorgen wij veel grondwerk voor kleinere en grote (bouw)projecten in bij zowel bedrijven als particulieren. Wij weten als geen ander dat het beginpunt van een omvangrijk (bouw)project vrijwel altijd het ontgraven en verzet van grond op een bouw- of projectterrein is. Daarom moet grondwerk nauwkeurig en efficiënt uitgevoerd worden. Kunnen wij u als allround grondverzetbedrijf in Harderwijk van dienst zijn?

Grondwerkzaamheden en verharding aanbrengen

Bij grotere projecten zijn grondwerk en grondverzet vrijwel altijd de werkzaamheden waarmee wordt gestart. Het is feitelijk de basis van elke succesvolle oplevering van een project. Het begint allemaal met grondverzet, maar ook graafwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en granulaat. Aansluitend verzorgen wij ook meestal de vervolgstappen, zoals het aanleggen van verharding (asfalt en bestrating) voor grootschalige werken op openbare wegen en bedrijfsterreinen of kleinschaliger projecten en renovaties. Bij Pannekoek GWW B.V. zetten wij voor elke project de beste vakmensen in voor het machinaal aanleggen van bestrating, asfalteringswerkzaamheden, het leggen van sierbestrating en/of het ‘ouderwets’ klinkers leggen.

BRM MOLENBEEK TE NUNSPEET
Aanpassingen luchtbehandeling RWZI Apeldoorn

Riool aanleggen in Harderwijk

Wij zijn ook de aangewezen partij voor riool aanleggen. Riolering aanleggen is uiteraard nodig om afvalwater en overtollig regenwater af te voeren. Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het aanbrengen van een riool en/of het leggen van rioleringen hoort ook bij grondwerk in Harderwijk. En een riool infrastructuur aanleggen kunt u maar beter overlaten aan de echte vakspecialisten. Ons mensen beheersen dat vak tot in elke finesse. Rioleringswerkzaamheden, zoals schoon- en vuilwaterriolering, persriolering en huisaansluitingen voeren zij vakkundig voor u uit.

Waterbouw werkzaamheden

Waterbouw werkzaamheden behoren tot ons specialiteiten. Voor het beschermen van de bodem en grond van waterkanten kunnen wij bijvoorbeeld beschoeiingen, damwanden en stuwen aanleggen. Uiteraard kunnen wij ook de watergangen en sloten zelf in Harderwijk aanleggen, net als natuurvriendelijke oevers en bruggen. Meer weten? Neem voor meer informatie over waterbouw In Harderwijk contact met ons op.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Grondverzet werkzaamheden in Harderwijk

Een overzicht van de grondverzet werkzaamheden in Harderwijk door Pannekoek GWW B.V. op een rijtje. U kunt ons onder andere bellen voor:

 • Het bouwrijp maken van terreinen
 • Het graven van sleuven voor riolering en kabels
 • Het profileren en egaliseren van percelen
 • Het aanbrengen van funderingen voor gebouwen en constructies
 • Het aanleggen van keerwanden en beschoeiingen
 • Het uitgraven van kelders, zwembaden en vijvers
 • De aanleg van parkeerterreinen en opritten
 • Het verwijderen van struiken, boomwortels en puin

Contact opnemen voor grondverzet in Harderwijk

Voor het bouw- en/of woonrijp maken van woonwijk, het sleuven graven in Harderwijk voor riolering of een tuin egaliseren schakelt u grondverzetbedrijf Pannekoek GWW B.V. in. Meer weten over onze mogelijkheden op het gebied van grondwerk in Harderwijk, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan snel contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.