• Gecertificeerde kwaliteit
 • Sinds 1964 actief
 • Allround dienstverlening
 • Ook voor verhuur van materieel

Grondverzetbedrijf Doetinchem

Voor een optimaal resultaat

Pannekoek GWW B.V. verzorgt al uw grondverzet in Doetinchem

Pannekoek GWW B.V. is het allround grondverzetbedrijf voor grondverzet, bestratings- en rioleringswerkzaamheden en waterbouw in Doetinchem en omstreken. Al sinds midden jaren ’60 zijn wij aannemer en uitvoerder van grondverzet- en graafwerkzaamheden in Doetinchem in opdracht van nutsbedrijven, waterschappen en overheden. Ook verzorgen wij grondwerk voor kleinere en grote (bouw)projecten bij zowel bedrijven als particulieren. Het beginpunt van een omvangrijk (bouw)project is vrijwel altijd het ontgraven en verzetten van grond op een bouw- of projectterrein. Het is belangrijk dat dit grondwerk nauwkeurig en efficiënt gebeurt. Ook u kunnen wij als allround grondverzetbedrijf in Doetinchem van dienst kunnen zijn. Hoe? Dat leest u hieronder.

Grondwerkzaamheden en verharding aanbrengen

Grondwerk en grondverzet zijn de eerste werkzaamheden bij projectbouw. Ze staan aan de basis van een goed eindresultaat. Waaruit kunnen de grondwerkzaamheden in Doetinchem voor uw project bijvoorbeeld bestaan? Uit grondverzet, maar ook uit graafwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en granulaat. Bij bouwprojecten kunnen wij na het grondwerk ook verharding aanleggen, zoals asfalt en bestrating. Dat kunnen wat ons betreft grootschalige werken op openbare wegen en bedrijfsterreinen zijn, maar ook kleinschaliger projecten en renovaties. Bij Pannekoek GWW B.V. kunt u altijd rekenen op de inzet van de beste vakmensen. Dat geldt ook voor machinaal bestrating aanbrengen, asfalteren, het leggen van sierbestrating en/of het ‘ouderwets’ klinkers leggen.

Reconstructie Heerderweg-Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Epe
Reconstructie Hoofdstraat- Zuid en Kruising Kalverstraat

Rioleringswerkzaamheden in Doetinchem

Riolering aanleggen is nodig voor het afvoeren van afvalwater en overtollig regenwater. Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het aanleggen van een riool en/of rioolleidingen leggen hoort ook bij het grondwerk in Doetinchem. Het aanleggen van een riool infrastructuur is werk voor echte specialisten. Een vak dat onze mensen uitstekend beheersen. Rioleringswerkzaamheden, zoals schoon- en vuilwaterriolering, persriolering en huisaansluitingen voeren wij met veel plezier voor u uit.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Waterbouw

Ook waterbouw is een specialisme dat wij tot in de puntjes beheersen. Dat kan bijvoorbeeld het plaatsen van beschoeiingen, damwanden en stuwen, het graven in Doetinchem van watergangen en sloten zijn, maar ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bruggen. Neem voor meer informatie over waterbouw contact met ons op.

Grondverzet werkzaamheden in Doetinchem

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden van grondverzet werkzaamheden in Doetinchem door Pannekoek GWW B.V.:

 • Het bouwrijp maken van terreinen
 • Het graven van sleuven voor riolering en kabels
 • Het profileren en egaliseren van percelen
 • Het aanbrengen van funderingen voor gebouwen en constructies
 • Het aanleggen van keerwanden en beschoeiingen
 • Het uitgraven van kelders, zwembaden en vijvers
 • De aanleg van parkeerterreinen en opritten
 • Het verwijderen van struiken, boomwortels en puin

Contact opnemen voor grondverzet in Doetinchem

Voor het bouw- en/of woonrijp maken van een hele woonwijk, het sleuven graven in Doetinchem voor riolering, of een tuin egaliseren, schakelt u grondverzetbedrijf Pannekoek GWW B.V. in. Meer weten over onze mogelijkheden op het gebied van grondwerk in Doetinchem, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan snel contact met ons op 0578-578 670, of stuur een e-mail naar info@pannekoekgww.nl.