• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

ENERGIEFABRIEK WEST – RWZI SLEEUWIJK

6 februari 2019

Pannekoek GWW B.V. is door Waterschap Rivierenland geselecteerd als beste partij om samen met hen de beoogde Energiefabriek te Sleeuwijk te realiseren.

De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewekt tot aardgas waarna het aan het net kan worden terug geleverd. Naast het opwekken van energie draagt een energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af.

Het waterschap heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken. Pannekoek GWW B.V. levert een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling door het ontwerpen en realiseren van de Energiefabriek te Sleeuwijk. Het ontwerp voor het bouwen van de Energiefabriek is door Pannekoek GWW B.V. inmiddels gerealiseerd. Het voornemen is om medio juli te starten met de realisatie van de Energiefabriek.