• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

CERTIFICAAT VOOR KWALITEITSGESTUURD ONDERHOUD AAN POMPINSTALLATIES EN GEMALEN

1 maart 2012

Pannekoek GWW BV is sinds maart 2012 gecertificeerd door KIWA conform de beoordelingsrichtlijn BRL K14020-01, voor het kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen.

Deze beoordelingsrichtlijn is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, rekening houdend met techniek en veiligheid aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen werkwijzen en kwaliteitsnormen. Ook wordt de kwaliteit vastgesteld van de uit te brengen rapportages over de verrichte onderhoudswerkzaamheden.

Pannekoek GWW B.V. heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan, wij zijn daarom als bedrijf zeer trots op het behalen van het procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen conform de BRL K14020-01 , uiteraard zijn wij ook gecertificeerd voor kwaliteit conform de ISO 9001:2008, BRL SIKB 7000, protocol 7001 en 7003 en voor veilig werken als VCA**.  Met behulp van deze systemen kan een opdrachtgever er op vertrouwen dat Pannekoek GWW B.V. kwalitatief goed en veilig werk aflevert.