• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

BOUWTEAM ‘LEVEREN WATER OP MAAT’ AAN DE SLAG OP RWZI WINTERSWIJK

16 februari 2022

Op rioolwaterzuivering Winterswijk komt een volledige nabehandelingsinstallatie voor het rioolwater. Deze extra stap zorgt voor zowel de verwijdering van nutriënten als medicijnresten. Waterschap Rijn en IJssel start in bouwteamverband samen met CLCWater aan dit ambitieuze project. CLCWater is het succesvolle samenwerkingsverband van Pannekoek GWW BV, ADS Groep Water, Nijhuis Saur Industries, Witteveen+Bos en de Moekotte groep.

De zuivering Winterswijk behandelt het water van ongeveer 85.000 mensen en bedrijven. De zuivering brengt het schoongemaakte water naar de Groenlose Slinge, een traag stromende terrasrand- en moerasbeek. Zonder dit water valt deze beek regelmatig droog, de zuivering heeft dus een grote bijdrage. Doordat we het water schoner maken komt de beek dichterbij zijn natuurlijke staat.

CLCWater start met het vaststellen van de beste techniek. Op basis van ervaringen uit het verleden én de nieuwste kennis komt er één behandelingsconcept als beste naar voren. Voor WRIJ is niet alleen de technische werking, maar juist ook de maatschappelijke impact van belang. Zo komt een kosteneffectieve én duurzame zuivering dichterbij! De gekozen techniek wordt vervolgens in detail uitgewerkt tot een ontwerp en tenslotte gebouwd op de zuivering.

Niet alleen de techniek is nieuw voor WRIJ, maar ook de uitvoeringsvorm. Het waterschap gaat een dubbele uitdaging aan door de nieuwe zuiveringsstap duurzaam én toekomstbestendig te bouwen in modules volgens de Verdygo filosofie. Deze nieuwe zuiveringsstap wordt naar verwachting in 2023 in bedrijf genomen.

Het project valt onder het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma is bedoeld om de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken.