Vervangen asbestcement-riooltransportleiding te Soesterberg

Op het oefenterrein de Vlasakkers in Soesterberg is de bestaande, in slechte staat verkerende, asbestcement-riooltransportleiding vervangen. Voorafgaand aan het project is een vergunningsprocedure doorlopen.

Het betreft een riooltransportleiding met een lengte van circa 1,5 kilometer en heeft een omvang van Ø400mm. Het aanleggen van deze riooltransportleiding wordt zowel in de sleuf als door middel van GFT spoorboringen gerealiseerd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de persleiding in slechte staat verkeerde. In de afgelopen periode zijn er meerdere lekkages geweest, hierdoor zijn kleine hoeveelheden aan afvalwater in de omgeving gekomen. Een urgente situatie omdat de persleiding gelegen is in het gebied van het drinkwaterbedrijf en hierdoor een groot risico vormt voor de kwaliteit van de drinkwatervoorzieningen in Utrecht en omgeving.

Echter betreft het niet alleen een risico voor ons drinkwater, ook voor de natuur. Als er uiteindelijk grote hoeveelheden vervuild water in het gebied komt, kan de impact zo groot zijn dat de heide verdwijnt. Hierdoor verdwijnt het leefgebied van de beschermde zandhagedissen die in het werkgebied aanwezig zijn. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden met betrekking tot ecologie, archeologie en opsporing van conventionele explosieven (OCE).  

In bouwteam samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe hebben we dit project, een maand eerder dan gepland, succesvol opgeleverd!

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats:Soesterberg

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder