Transportsystemen Lochem - Zutphen

Het project Transportsystemen Lochem – Zutphen omvat het realiseren van twee nieuwe transportsystemen van Lochem naar Zutphen. Eén transportsysteem voor huishoudelijk afvalwater vanaf gemaal Lochem naar de RWZI te Zutphen en één transportsysteem voor industrieel afvalwater afkomstig van de industriële lozer Friesland Campina (gemaal Kanaalstraat) naar de RWZI te Zutphen.

In algemene termen omvatten de werkzaamheden:

  • Ontwerpen en realiseren van een huishoudelijk afvalwater transportsysteem;
  • Ontwerpen en realiseren van een industrieel afvalwater transportsysteem;
  • Ontwerpen en realiseren van drukriolering afvoer vanaf gemalen derden;
  • Ontwerpen, realiseren en/of aanpassen van rioolwatergemalen;Ontwerpen, realiseren en/of aanpassen van industriewatergemaal;
  • Ontwerpen en realiseren van twee hoofdtransportleidingen (van ca. 17 km lengte);
  • In gebruik nemen nieuwe transportleidingen;
  • Buitengebruik nemen bestaande transportleidingen;
  • Samenwerken met de omgeving waaronder, aanvragen vergunningen en toestemmingen bij de diverse vergunning- / toestemmingverleners;
  • Verzorgen communicatie met opdrachtgever, vergunningverleners, beheerders, bedrijven, omwonenden en overige belanghebbenden;
  • Overige bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever: Waterschap Rijn & IJssel
Plaats: Tussen Lochem en Zutphen

Andere projecten

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder