Projecten

Een greep uit de door ons gerealiseerde projecten.

Vervangen asbestcement-riooltransportleiding te Soesterberg

Op het oefenterrein de Vlasakkers in Soesterberg is de bestaande, in slechte staat verkerende, asbestcement-riooltransportleiding vervangen...
Lees verder


Renovatie 5 natte gemalen beheersgebied Nieuwgraaf

In het beheersgebied Nieuwgraaf van Waterschap Rijn en IJssel zijn een vijftal natte gemalen gerenoveerd c.q. vernieuwd en/of vervangen...
Lees verder


Gemalen Allee en Middeldijk

Civiele werkzaamheden uitgevoerd voor het plaatsen van 2 stuks automatische krooshekreinigers te Hattem en Hattemerbroek...
Lees verder


Maatregelen Kasteelgracht Apeldoorn

In Apeldoorn (Woudhuis) heeft Pannekoek GWW B.V. twee stuwen gebouwd om ervoor te zorgen dat het waterpeil in de gracht toe gaat nemen. ..
Lees verder


Vervangen kantelstuw Soest

Het project in de gemeente Soest betreft het vervangen van een kantelstuw. De bestaande constructie is volledig verwijderd...
Lees verder


Bergbezinkvoorziening (BBV) nabij (RSG) Noord Oost Veluwe.

Pannekoek GWW B.V. heeft in opdracht van de gemeente Epe een bergbezinkvoorziening aangelegd onder het parkeerterrein nabij de Rijksscholengemeenschap (RSG) Noord Oost Veluwe. ..
Lees verder


Drie bruggen in Brummen klaar voor de toekomst

In de gemeente Brummen heeft Pannekoek GWW B.V. drie bruggen over het Apeldoorns Kanaal vernieuwd. De oude bruggen verkeerden in slechte staat en waren niet meer berekend op de zwaarte van het tegenwoordige verkeer. De beschikbaar gestelde bouwtijd voor de nieuwe bruggen is zeer kort. Binnen zeven maanden moest de operatie voltooid zijn, met minim..
Lees verder


Aanpassingen RWZI Zutphen

Waterschap Rijn en IJssel wil de waterzuivering in Zutphen milieuvriendelijker regelen. Dit vraagt een behoorlijke reeks vernieuwingen. Zo moet de bestaande elektrotechnische installatie worden vernieuwd. De roosterreinigerinstallatie moet worden verbeterd. De bestaande puntbeluchters moeten worden vervangen en in de effluentleiding moet een debiet..
Lees verder


Ephyra® slibgistingsinstallatie in Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland wil meer energie uit het afvalwater halen en de zuivering van het afvalwater duurzamer en goedkoper maken. Om dit te bereiken kiest zij voor de innovatieve Ephyra® slibgistingstechnologie. Deze installatie is ontwikkeld door Royal Haskoning DHV en is mede gebouwd door Pannekoek GWW B.V...
Lees verder


Deelstroombehandeling RWZI Hengelo

Op de waterzuiveringsinstallatie van Hengelo komt het rioolslib van meerdere rioolzuiveringsinstallaties bij elkaar. Hier wordt het rioolslib onder druk verhit, waardoor een grote hoeveelheid ammonium in het oppervlaktewater terechtkomt. Om milieuvriendelijker te werk te gaan, wil de gemeente Hengelo het ammonium op een energie-efficiënte mani..
Lees verder


Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder