BOUWTEAM ‘Leveren water op maat’ aan de slag op RWZI Winterswijk

Datum: 16-02-2022

Op rioolwaterzuivering Winterswijk komt een volledige nabehandelingsinstallatie voor het rioolwater. Deze extra stap zorgt voor zowel de verwijdering van nutriënten als medicijnresten. Waterschap Rijn en IJssel start in bouwteamverband samen met CLCWater aan dit ambitieuze project. CLCWater is het succesvolle samenwerkingsverband van Pannekoek GWW BV, ADS Groep Water, Nijhuis Saur Industries, Witteveen+Bos en de Moekotte groep.

De zuivering Winterswijk behandelt het water van ongeveer 85.000 mensen en bedrijven. De zuivering brengt het schoongemaakte water naar de Groenlose Slinge, een traag stromende terrasrand- en moerasbeek. Zonder dit water valt deze beek regelmatig droog, de zuivering heeft dus een grote bijdrage. Doordat we het water schoner maken komt de beek dichterbij zijn natuurlijke staat.


CLCWater start met het vaststellen van de beste techniek. Op basis van ervaringen uit het verleden én de nieuwste kennis komt er één behandelingsconcept als beste naar voren. Voor WRIJ is niet alleen de technische werking, maar juist ook de maatschappelijke impact van belang. Zo komt een kosteneffectieve én duurzame zuivering dichterbij! De gekozen techniek wordt vervolgens in detail uitgewerkt tot een ontwerp en tenslotte gebouwd op de zuivering.


Niet alleen de techniek is nieuw voor WRIJ, maar ook de uitvoeringsvorm. Het waterschap gaat een dubbele uitdaging aan door de nieuwe zuiveringsstap duurzaam én toekomstbestendig te bouwen in modules volgens de Verdygo filosofie. Deze nieuwe zuiveringsstap wordt naar verwachting in 2023 in bedrijf genomen.


Het project valt onder het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma is bedoeld om de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken.

Overig nieuws

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder