• Gecertificeerde kwaliteit
  • Sinds 1964 actief
  • Allround dienstverlening
  • Ook voor verhuur van materieel

CO2-prestatieladder

Sinds 15 februari 2022 gecertificeerd is op niveau 5 van de CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder niveau 5

Met trots kunnen wij melden dat Pannekoek GWW B.V. sinds 15 februari 2022 gecertificeerd is op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Dit is het hoogste niveau van de ladder wat behaald kan worden. Hiermee tonen wij aan dat wij het eigen energieverbruik in kaart hebben gebracht en reduceren, maar ook leveranciers zover hebben gekregen om CO2 te reduceren en bewust om te gaan met energie.
Meer informatie over ons certificaat kan gevonden worden op: www.skao.nl.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Pannekoek GWW B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Doelstelling

Onze doelstelling is om in 2027 ten opzichte van 2017 35% minder CO2 uit te stoten.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Pannekoek GWW B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Pannekoek GWW B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

  • Analyseren, inzicht in de CO2–uitstoot
  • Besparen, CO2–reductie en de ambitie waar we ons committeren
  • Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
  • Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Pannekoek GWW B.V. gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2–footprint

2017 = 796,4 ton CO2
2018 = 895,0 ton CO2
2019 = 846,4 ton CO2
2020 = 841,6 ton CO2
2021 = 808,6 ton CO2
• Eerste helft 2021 = 398,1 ton CO2

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.