Privacyverklaring

Pannekoek GWW B.V.; Pannekoek GWW Materieel B.V.; Pannekoek Rioolservice B.V.; Bosch Rioolservice (tezamen te lezen als Pannekoek Groep), gevestigd te Vaassen, vinden uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Pannekoek Groep verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verzamelen en verwerken met betrekking tot overeenkomsten zijn: uw naam, functie, (zakelijke) telefoonnummers en (zakelijke) e-mailadressen.

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn als deze van kracht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Pannekoek Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pannekoek Groep blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om de website te optimaliseren voor u als bezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Met de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht op het inzien van uw persoonlijke gegevens, de aanpassing van de gegevens of het verwijderen van de gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken, kunt u contact opnemen via privacy@pannekoekgww.nl.

Kwaliteit gegarandeerd

Pannekoek GWW B.V. staat voor kwaliteit. Wij kunnen onder alle omstandigheden producten leveren die voldoen aan de verwachtingen van elke klant. Lees hier waarom →

Of het gaat om werkzaamheden op het gebied van civiele techniek of natuurbouw, een goede kwaliteit is gewaarborgd. Wij beschikken over NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Safety Culture Ladder, SIKB 7000 en BRL-K14020/01 certificatie.

Zowel op het bedrijfsbureau als in de uitvoering beschikt Pannekoek GWW B.V. over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken van ons uitgebreide wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder verschillende omstandigheden goed werk af te leveren.

logo SIKB logo VCA logo iso logo co2 prestatieladder